استخدام


با تشکر از تمایل شما به همکاری با شرکت قطران اتصال،
به اطلاع می رساند همکاران ما پس از بررسی سوابق تخصصی و کاری شما در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت.

واحد منابع انسانی
شرکت قطران اتصال