نقشه سایت


        صفحه اصلی

        درباره شرکت

        رزومه شرکت

        محصولات
                اتصالات
                        اتصالات جوشی فاضلابی
                                سه راه جوشی فاضلابی 90 درجه
                                سه راه تبدیل جوشی فاضلابی 90 درجه
                                سه راه جوشی فاضلابی 45 درجه
                                سه راه تبدیل جوشی فاضلابی 45 درجه
                                زانو جوشی فاضلابی 90 درجه
                                زانو جوشی فاضلابی 45 درجه
                                موفه کوتاه جوشی فاضلابی
                                موفه بلند جوشی فاضلابی
                                تبدیل جوشی فاضلابی
                                سیفون جوشی فاضلابی
                                دریچه بازدید
                                درپوش تست
                                بست دیواری لوله های سیستم فاضلاب
                                بست سقفی لوله های سیستم فاضلاب
                        اتصالات جوشی فشار قوی
                                فلنچ جوشی
                                فلنچ جوشی پایه بلند
                                کپ جوشی
                                تبدیل جوشی فشار قوی
                                زانو جوشی 45 درجه
                                زانو جوشی 90 درجه
                                سه راه مساوی جوشی فشارقوی 90 درجه
                                سه راه تبدیل 90 درجه
                        اتصالات پیچی
                                اتصال نر
                                اتصال ماده
                                رابط
                                تبدیل
                                اتصال فلنچدار
                                زانو ماده
                                زانو مساوی
                                زانو نر
                                سه راه مساوی
                                سه راه تبدیل
                                سه راه نر
                                سه راه ماده
                                درپوش انتهایی پیچی
                                کمربند
                        اتصالات الکتروفیوژن
                                زانو الکتروفیوژن 90 درجه
                                کوپلر الکتروفیوژن
                                تبدیل الکتروفیوژن
                                زانو 45 درجه
                                سه راه الکتروفیوژن
                                کپ الکتروفیوژن
                        اتصال TF و رایزرها
                لوله
                لوازم و ابزار
                        دستگاه جوش پلی اتیلن
                        سایر ابزار و لوازم جانبی

        گواهینامه ها

        استخدام

        تایید فرستادن فرم استخدام

        دریافت نمایندگی

        تایید فرستادن فرم نمایندگی

        محصولات جدید

        آلبوم تصاویر قطران اتصال

        تصاویر بیشتر

        پیوندهای مرتبط

        تماس با ما

        دریافت فایل

        خبرهای شرکت

        جستجوی سایت