استخدام


خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری با شرکت قطران اتصال، فرم زیر را برای واحد نیروی انسانی شرکت بفرستید.

توجه 1: پر کردن کلیه فیلدهایی که ستاره دار (*) هستند الزامی است.
توجه 2: برای تاریخ از الگوی ' روز/ماه/سال ' استفاده کنید. (بعنوان نمونه: 1389/08/15)