لیست خبرها و رویدادها


06/09/2019 07:01:00
شرکت در هجدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
حضور قطران اتصال در هجدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی که از تاریخ 29 مهر الی 2 آبان در ... ادامه

06/09/2019 06:55:00
شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت ساختمان
شرکت قطران اتصال در نوزدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت ساختمان که از تاریخ 6 الی 9 مرداد 1398 ادامه

05/05/2000 16:14:00
تایید محصولات الكتروفيوژن (Q-fusion) توسط شركت ملي گاز
محصولات الكتروفيوژن شركت قطران اتصال (Q-fusion) به وندور ليست شركت ملي گاز پيوست ادامه