آلبوم تصاویر قطران اتصال


همه تصاویر
پروژه های انجام شده
نمایشگاه بین المللی
کارخانه
محصولات
 • لوله های پلی اتیلنی
  مناسب برای پروژه های آبرسانی و گازرسانی
 • سیستمهای آبیاری
  برای پروژه های کشاورزی و مسکونی
 • آبیاری کامل زمین
  برای استفاده در مزرعه های کشاورزی
 • سیستمهای آبیاری
  برای پروژه های کشاورزی یا مسکونی
 • سیستمهای آبیاری
  برای پروژه های کشاورزی یا مسکونی
 • سیستمهای آبیاری
  برای کشاورزی
 • سیستمهای آبیاری
  برای مزرعه شما
 • سیستمهای آبیاری
  برای کشاورزی
 • پروژه دریاچه چیتگر
  طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضلاب
 • آبیاری قطره ای
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • تولید در کارخانه
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • تولید
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • جوش الکتروفیوژن
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • جوش الکتروفیوژن
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای