گواهینامه ها


وندور لیست گاز صنایع تاییدیه شرکت ملی گاز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گواهی عضویت در انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن
 
پروانه بهره برداری اتصالات   پروانه استاندارد تشویقی الکتروفیوژن استاندارد تشویقی Q-Valve گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد
 
گواهینامه ISO9001 گواهینامه ISO14001 رزومه اتصالات الکتروفیوژن آب و گاز رزومه اتصالات فاضلابی
 
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری سامانه جامع نوین آبیاری تاییدیه وزارت کشاورزی TF50 تاییدیه وزارت کشاورزی TF63