نقشه سایت


        صفحه اصلی

        درباره قطران اتصال

        رزومه شرکت

        محصولات
                اتصالات
                        اتصالات جوشی فاضلابی قطران اتصال
                                سه راه جوشی فاضلابی 90 درجه
                                سه راه تبدیل جوشی فاضلابی 90 درجه
                                سه راه جوشی فاضلابی 45 درجه
                                سه راه تبدیل جوشی فاضلابی 45 درجه
                                زانو جوشی فاضلابی 90 درجه
                                زانو جوشی فاضلابی 45 درجه
                                موفه کوتاه جوشی فاضلابی
                                موفه بلند جوشی فاضلابی
                                تبدیل جوشی فاضلابی
                                سیفون جوشی فاضلابی
                                سیفون جوشی فاضلابی یک تکه
                                دریچه بازدید
                                درپوش تست
                                سه راه بازدید
                                 سیفون جوشی فاضلابی یک تکه به همراه زانو 45
                        اتصالات الکتروفیوژن Q-Fusion
                                زانو الکتروفیوژن 90 درجه
                                کوپلر الکتروفیوژن
                                تبدیل الکتروفیوژن
                                زانو 45 درجه
                                سه راه الکتروفیوژن
                                اتصال کپ الکتروفیوژن
                                سه راه تبدیل الکتروفیوژن
                                اتصال TF
                                فلنچ الکتروفیوژن
                        اتصالات جوشی فشار قوی Q-Fusion
                                فلنچ جوشی
                                فلنچ جوشی پایه بلند
                                کپ جوشی
                                تبدیل جوشی فشار قوی
                                زانو جوشی 45 درجه
                                زانو جوشی 90 درجه
                                سه راه مساوی جوشی فشارقوی 90 درجه
                                سه راه تبدیل 90 درجه
                                اتصال TF
                        شیرهای پلیمری Q-Valve
                        اتصال TF و رایزرها
                        اتصالات پیچی
                                اتصال نر
                                اتصال ماده
                                رابط
                                تبدیل
                                اتصال فلنچدار
                                زانو ماده
                                زانو مساوی
                                زانو نر
                                سه راه مساوی
                                سه راه تبدیل
                                سه راه نر
                                سه راه ماده
                                درپوش انتهایی پیچی
                                کمربند
                لوله
                لوازم و ابزار
                        دستگاه جوش پلی اتیلن
                        سایر ابزار و لوازم جانبی
                                بست دیواری لوله
                                بست سقفی لوله

        گواهینامه ها

        دریافت فایل

        استخدام

        تایید فرستادن فرم استخدام

        دریافت نمایندگی

        تایید فرستادن فرم نمایندگی

        محصولات جدید

        آلبوم تصاویر قطران اتصال

        ویدیوها و فیلم ها

        تصاویر بیشتر

        پیوندهای مرتبط

        تماس با ما

        خبرهای شرکت

        جستجوی سایت