نقشه سایت


        صفحه اصلی

        درباره قطران اتصال

        رزومه شرکت

        محصولات
                اتصالات
                        اتصالات جوشی فاضلابی قطران
                                سه راه جوشی فاضلابی 90 درجه
                                سه راه تبدیل جوشی فاضلابی 90 درجه
                                سه راه جوشی فاضلابی 45 درجه
                                سه راه تبدیل جوشی فاضلابی 45 درجه
                                زانو جوشی فاضلابی 90 درجه
                                زانو جوشی فاضلابی 45 درجه
                                موفه کوتاه جوشی فاضلابی
                                موفه بلند جوشی فاضلابی
                                تبدیل جوشی فاضلابی
                                سیفون جوشی فاضلابی
                                سیفون جوشی فاضلابی یک تکه
                                دریچه بازدید
                                درپوش تست
                                سه راه بازدید
                                 سیفون جوشی فاضلابی یک تکه به همراه زانو 45
                        اتصالات جوشی فشار قوی
                                فلنچ جوشی
                                فلنچ جوشی پایه بلند
                                کپ جوشی
                                تبدیل جوشی فشار قوی
                                زانو جوشی 45 درجه
                                زانو جوشی 90 درجه
                                سه راه مساوی جوشی فشارقوی 90 درجه
                                سه راه تبدیل 90 درجه
                                اتصال TF
                        اتصالات پیچی
                                اتصال نر
                                اتصال ماده
                                رابط
                                تبدیل
                                اتصال فلنچدار
                                زانو ماده
                                زانو مساوی
                                زانو نر
                                سه راه مساوی
                                سه راه تبدیل
                                سه راه نر
                                سه راه ماده
                                درپوش انتهایی پیچی
                                کمربند
                        اتصالات الکتروفیوژن Q-Fusion
                                زانو الکتروفیوژن 90 درجه
                                کوپلر الکتروفیوژن
                                تبدیل الکتروفیوژن
                                زانو 45 درجه
                                سه راه الکتروفیوژن
                                اتصال کپ الکتروفیوژن
                                سه راه تبدیل الکتروفیوژن
                                اتصال TF
                                فلنچ الکتروفیوژن
                        اتصال TF و رایزرها
                        شیرهای پلیمری Q-Valve
                لوله
                لوازم و ابزار
                        دستگاه جوش پلی اتیلن
                        سایر ابزار و لوازم جانبی

        گواهینامه ها

        دریافت فایل

        استخدام

        تایید فرستادن فرم استخدام

        دریافت نمایندگی

        تایید فرستادن فرم نمایندگی

        محصولات جدید

        آلبوم تصاویر قطران اتصال

        ویدیوها و فیلم ها

        تصاویر بیشتر

        پیوندهای مرتبط

        تماس با ما

        خبرهای شرکت

        جستجوی سایت